รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา