ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้าใต้ผิวดิน 1 มิติ และ 2 มิติ พร้อมซอฟแวร์ ด้วยวิธี e-bidding