โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบทุนการศึกษา  “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565” เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

ประเภททุนการศึกษา

✅ ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษา
✅ ทุนรายปีอีกจำนวนมาก (ทุกชั้นปี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

➡️ เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
➡️ มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน
➡️ มีความขาดแคลนทุนทรัพย์
➡️ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

โดยรับใบสมัครได้ที่งานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/MUAAScholarship ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2565

รับและส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด ⛔️⛔️ ย้ำๆๆ ส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น หากนำส่งสมาคมฯจะไม่รับพิจารณา

รับและส่งเอกสารได้ที่ ห้อง 2213 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร.0641799392

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารสิริวัฒนภักดี ชั้น 2 ☎️ โทร. 0-2108-5330 ถึง 1