ข่าววิทยาเขตฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ พุทธอุทธยานแห่งการเรียนรู้ เนื่องในโอกาส "วันมหิดล"
กิจกรรมส่งมอบพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 30/2564 พร้อมด้วยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Online และ Onsite)
พิธีปิด “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1” The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันออนไลน์ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563 ในงาน MU SAFETY DAY ครั้งที่ 5
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 23 ปี วิทยาเขตกาญจนบุรี (ผ่านระบบออนไลน์)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอแสดงความยินดีกับนายอำนวย วชิรพันธ์วิชาญ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ SCGP โรงงานวังศาลา ส่งมอบเครื่องผลิตกระถางเพาะชำกล้าไม้แบบย่อยสลายได้จากเศษวัสดุให้กับกลุ่มวิสาหกิจป่าชุมชน หมู่บ้านสามัคคีธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU กับ Changwon National University สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานอำเภอไทรโยค ดำเนินการ Big Cleaning Day ป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังและติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564
พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "กาญจนบุรี ใจเกินร้อย ครั้งที่ 15 มนต์ไทรโยค"
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผนึกกำลัง ม.เกาหลี สร้างเครือข่าย Startup
พิธีวางพวงมาลาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สอ.มม.) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Earth Science Olympiad : 1st TESO)
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะ (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563
คณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ : GISTDA
คณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้” ร่วมกับชุมชน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าหารือและเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (คณบดี) ครั้งที่ 13/2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี และมหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี (Council Visit)
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับส่วนงาน ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงาน ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในรายการสารคดี ของสมาคมอุทยานแห่งชาติ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน” วันยุทธหัตถี"และ"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
กิจกรรม “ปั่นจักรยาน-วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมโครงการ MU-IR Ambassadors 2019
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา
กิจกรรมงานครบรอบ 34 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้ารับฟังและติดตามผลการปฎิบัติงานของ วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จาก School of Earth and Space Sciences, Department of Geology, Peking University (PKU)
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สมทบทุนเพื่อร่วมจัดกิจกรรม ปั่น-วิ่ง การกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สง่า ตั้งชวาล
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ
ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์ดร.นิธิมา สุทะพินธ์
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 โรงเรียน
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาเขตกาญจนบุรีให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“เหมันต์วันเพ็ญ” ณ เมิองมัลริกา ร.ศ.124
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันปิยมหาราช"
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Pitching prototype "สร้างธุรกิจจากแมลงไทย ไปไกลตลาดโลก"
ขอแสดงความยินกับศิษย์เก่าหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ รับรางวัล “วัฒนธรรมคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 /2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือความร่วมมือกับสหภาพเมียนมาร์ ด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต
ผลการประกวดการแต่งกายผ้าไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีรับฟังการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี สัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนราชการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562
บุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
การจัดทำ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ฉบับ พ.ศ.2563-2566”
สอบสัมภาษณ์ TCAS 2562 รอบ 4 (Admission)
ร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MoU) กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี และนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนรู้
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Social Engagement)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีครั้งที่ 2/2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2562
บุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
18 เมษายน 2562 ครบรอบ 21 ปี ก่อตั้ง ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์
Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นกำลังใจ ให้ครูณัฐ โครงการล้านเก้า เพื่อโรงพยาบาลทองผาภูมิและโรงพยาบาลสังขละบุรี
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
SCG ร่วมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้างฝายชะลอน้ำ
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งมอบเงินและสิ่งของร่วมช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้นที่ประสบอัคคีภัย
ทีมผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ลุ่มสุ่ม ในการให้บริการน้ำประปากับชุมชน
ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลียน จาก Korea National University of Education
พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562”
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยทวาย
สื่อมวลชนสัมภาษณ์ อ.หลักสูตรธรณีศาสตร์กรณีพบหินปล่องภูเขาไฟ ที่กาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ MU -Guide รุ่นที่ 7 นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ Gondwana International Conference เข้าเยี่ยมชม สวนหิน Geo-park
ผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรีประกาศนโยบายเชิงรุก ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อร่วมกัน พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในภูมิภาคอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ขอเชิญคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรีสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีประชาชนในชุมชนพบเห็ดยักษ์
ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
24 กันยายน วันมหิดล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำหลักสูตร ในงานแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 6
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหาร MUKA นำนักศึกษา CB สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล และ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2560
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล จับมือนักศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ศึกษาเรียนรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำ
งานนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง”บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0″
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Yamaguchi University, Japan
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน"
ภาพกิจกรรม การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2560
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และทุกท่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน