ข่าววิทยาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยทวาย
สื่อมวลชนสัมภาษณ์ อ.หลักสูตรธรณีศาสตร์กรณีพบหินปล่องภูเขาไฟ ที่กาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ MU -Guide รุ่นที่ 7 นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
คณะ Gondwana International Conference เข้าเยี่ยมชม สวนหิน Geo-park
ผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรีประกาศนโยบายเชิงรุก ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อร่วมกัน พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในภูมิภาคอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ขอเชิญคณาจารย์ประจำวิทยาเขตกาญจนบุรีสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินิจสานันท์ อาจารย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีประชาชนในชุมชนพบเห็ดยักษ์
ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
24 กันยายน วันมหิดล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแนะนำหลักสูตร ในงานแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 6
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหาร MUKA นำนักศึกษา CB สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล 3 ตำบล และ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2560
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล จับมือนักศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ศึกษาเรียนรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำ
งานนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง”บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0″
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Yamaguchi University, Japan
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ "มหิดลกาญจน์ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อที่พ่อทำ ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน"
ภาพกิจกรรม การจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน มหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2560
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา และทุกท่าน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันครบรอบสตมวาร (๑๐๐ วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน