ติดต่อเรา

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนุบรี

199 ม. 9 ต.ลุ่มสุุ่ม อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนุบุรี 71150

เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-3458-5058 ต่อภายใน
โทรสาร : 0-3458-5070
Website : www.ka.mahidol.ac.th


แผนที่