ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

 • ชอบวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิวัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ดาวเคราะห์ และจักรวาล
 • อยากรู้กระบวนการทางธรรมชาติ ป้องกันภัยพิบัติ
 • ชอบการเดินทาง ชอบสำรวจ
 • เรียนในห้องเรียน ห้องทดลอง ภาคสนาม ภูเขา ทะเล
 • จบแล้วมีอาชีพหลากหลายและกว้างขวาง
 • เงินเดือนสูง

นักธรณีทำอะไร?

 • รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตีความเกี่ยวกับโลก ดาวเคราะห์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และจักรวาล
 • ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก และผิวโลก เพิ่มคุณภาพชีวิต

4 ปีเรียนรู้อะไร?

 • ธรณีศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้องบูรณาการหลายสาขา

เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วิวัฒนากรโลก ดาวเคราะห์ และจักรวาล ธรณีพิบัติภัย ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว รอยเลื่อน สึนามิ อุทกภัย น้ำท่วม น้ำหลาก การกัดเซาะ ดินถล่ม หลุมยุบ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร ทะเลทราย ไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพ์ หรือบรรพชีวินหรือฟอสซิล ไม้กลายเป็นหิน ถ่านหิน น้ำมัน ปิโตรเลียม เชื้อเพลิง แหล่งแร่ อัญมณี น้ำบาดาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต เชื่อมโยงสู่ปัจจุบันและอนาคต

 

 • ธรณีศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารต่างๆ

เช่น แร่ หิน ดิน น้ำ วิวัฒนาการและกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ดาวเคราะห์ และจักรวาล กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการศึกษาทั้งในระดับโครงสร้างส่วนประกอบทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีต ศึกษารูปแบบวิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จบแล้วทำงานอะไร?

 • นักธรณีวิทยา
 • นักธรณีฟิสิกส์
 • นักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 • อุตุนิยมวิทยา
 • ในหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ปูนซีเมนต์ เหมืองแร่ ก่อสร้างเขื่อน ฐานรากและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรึกษา สำรวจ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมชลประธาน

คำถามที่พบบ่อย?

ปัจจบันมีนักศึกษาหญิงและนักธรณีหญิงจำนวนมาก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้หญิงสามารถเรียนและประสบความสำเร็จในอาชีพธรณีวิทยาได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

หลายคนตั้งความหวังไว้ว่า หากเป็นนักธรณีวิทยาแล้ว จะได้เข้าทำงานในบริษัทสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งให้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนค่อนข้างสูง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตำแหน่งงานที่เปิดรับในสายงานนี้มีจำนวนจำกัด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยหากเทียบับจำนวนผู้ที่เรียนจบธรณีวิทยาทั่วประเทศในแต่ละปี ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ทำงานสายนี้ งานของนักธรณีวิทยามีอย่างอื่นอีกมากมาย ดังที่ได้แนะนำไว้ในหัวข้อแหล่งงานประกอบอาชีพ

ทุกสถาบันการศึกษาที่ทำการเปิดสอนด้านธรณีวิทยาในประเทศไทย มีมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับดีเท่ากัน บัณฑิตที่จบจากทุกสถาบันการศึกษาสามารถสมัครงานในตำแหน่งนักธรณีวิทยาได้เหมือนกัน การเลือกสถานที่เรียนนั้น จึงขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว เช่นเดียวกันกับการสมัครงานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเอง

งานในประเทศไทยมีจำกัด นักธรณีวิทยาไทยจะมีการทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสำรวจ การสมัครแข่งขันกับนักธรณีวิทยาชาวต่างชาติ การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความจำเป็น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องการนักธรณีวิทยาด้านงานวิจัยและการสอนจำนวนมาก