สิ่งอำนวยความสะดวก

การบริการด้านสุขภาพนักศึกษา
สุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา มีการบริการด้านการรักษาพยาบาล และให้คำปรืกษาด้านสุขภาพ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษา


หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษาหญิง 3 อาคาร รองรับได้ จำนวน 504 คน
หอพักชาย 2 อาคาร รองรับได้ จำนวน 160 คน
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพัก
4 คน 2,500 บาท ต่อคน/ภาคการศึกษา
5 คน 3,000 บาท ต่อคน/ภาคการศึกษา
สำนักงานหอพัก (One Stop Services)
  1. ยืม - คืน กุญแจสำรองห้องพัก
  2. รับคำร้องในด้านต่าง ๆ
  3. รับ – จ่าย พัสดุไปรษณีย์ ไทย และเอกชน
  4. แจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ในอาคารหอพัก
  5. ให้บริการห้อง Common Rooms ช่วงเวลาให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 23.00 น.
  6. ห้อง co-working space หอหญิงหิรัญญิการ์ 2 ช่วงเวลาให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 23.00 น.
  7. สถานที่ออกกำลังกาย ช่วงเวลาให้บริการ ทุกวัน เวลา 05.00 น. - 23.00 น.
วัน เวลาทำการ
จ. – ศ. 08.30 น. – 20.00 น.
ส. – อา. 08.30 น. -16.30 น.
ติดต่อเรา
TeL. 08 6377 9948
Facebook : หอพักนักศึกษา มหิดล กาญจนบุรี
อื่นๆ
มีร้านซักให้บริการซักรีด สถานีบริการน้ำมัน โรงอาหาร ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ และจุดพักผ่อนบริเวณอาคารกลุ่มหอพักนักศึกษา
บริการรถราง
บริการรถราง
บริการรถราง

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา จึงได้มีจัดให้บริการรถรางไฟฟ้าวิ่งให้บริการรับ-ส่ง ระหว่าง หอพัก อาคารเรียนและอาคารหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี

โดยรถรางไฟฟ้ามีจำนวน 2 คัน ให้บริการ ช่วงเช้า 07.40-09.40 น. ช่วงกลางวัน 11.50-13.40 น. และช่วงเย็น 15.40-17.00 น.

บริการรถราง
ห้องสมุด
ห้องสมุด

มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวาง บริการสืบค้นข้อมูล บริการหนังสือใหม่ วารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องประชุม การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดทุกคณะ/สถาบัน

อื่นๆ
อื่นๆ
อื่นๆ

สถานที่ออกกำลังกาย สนามฟุตบอล บาสเกตบอล เปตอง เทนนิส แบดมินตัน ห้องออกกำลัง ฯ อาคารหอพัก เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

ห้องซ้อมดนตรี ร้านจัดจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัย ร้านกาแฟMUKAFE ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน