สิ่งอำนวยความสะดวก

การบริการด้านสุขภาพนักศึกษา
สุขภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น Healthy University เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา มีการบริการด้านการรักษาพยาบาล และให้คำปรืกษาด้านสุขภาพ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษา


หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
หอพักนักศึกษาหญิง 3 อาคาร รองรับได้ จำนวน 504 คน
หอพักชาย 2 อาคาร รองรับได้ จำนวน 160 คน
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าพัก
4 คน 2,500 บาท ต่อคน/ภาคการศึกษา
5 คน 3,000 บาท ต่อคน/ภาคการศึกษา
ห้องสมุด
ห้องสมุด

มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวาง บริการสืบค้นข้อมูล บริการหนังสือใหม่ วารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องประชุม การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดทุกคณะ/สถาบัน

อื่นๆ
อื่นๆ

สถานที่ออกกำลังกาย สนามฟุตบอล บาสเกตบอล เปตอง เทนนิส แบดมินตัน ห้องออกกำลัง ฯ อาคารหอพัก เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

ห้องซ้อมดนตรี ร้านจัดจำหน่ายสินค้าตรามหาวิทยาลัย ร้านกาแฟMUKAFE ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน