ทุนจากหน่วยงานภายใน

ลำดับที่ รายการ จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติ หมดเขต ส่งเอกสาร
ทุนที่หมดเขตแล้ว
1 ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ภายใต้ฝั่งตะวันออก x 5,000 บาท นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับผลกระทบและอาศัยในพื้นที่ของ จังหวัดชุมพร/สุราษฎ์ธานี/นครศรีธรรมราช/ประจวบคีรีขันธ์/พัทลุง/สงขลา/ปัตตานี/ยะลาและนราธิวาส ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.63- 7 ม.ค.64 10 ก.พ.64 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้