บริการด้านสารสนเทศ นักศึกษา

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19


Help Desk

ให้บริการ Help Desk สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ Webex, Zoom, Google Classroom, Microsoft teams