กำหนดการและรายละเอียด
การเข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 4 (Admission) ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


ขั้นตอนและเอกสารในการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (โปรดอ่านอย่างละเอียด และนำเอกสารมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)585-059-65 ต่อ 2206 หรือ โทร. 08-6337-9947 (ในวันและเวลาราชการ)