กำหนดการและรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์
การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เข้าระบบยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนและเอกสารในการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่านอย่างละเอียด และนำเอกสารมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)585-059-65 ต่อ 2206 หรือ โทร. 08-6337-9947 (ในวันและเวลาราชการ)