โลโก้ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการและรายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์
การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 2 (โควตา) ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วันที่ 17 เมษายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เข้าระบบยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ (ยืนยันภายในวันที่ 14-16 เมษายน 2562)
ขั้นตอนและเอกสารในการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่านอย่างละเอียด และนำเอกสารมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาแและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2104 หรือ โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)