มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ให้กับ นักเรียน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดกาญจนบุรี ในงาน เปิดบ้าน กาญจนาฯ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี