โครงการ 15th Anniversary of Food Technology ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการ 15th Anniversary of Food Technology ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน โดยมี ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องไพลินภูธาร อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ให้ความสำคัญด้านการเรียน กิจกรรม ความสัมพันธ์ และ อนาคตการทำงานของรุ่นน้องและรุ่นพี่ ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน การเรียนรู้ในเนื้อหาทางวิชาชีพในอุตสาหกรรมอาหารมีการเน้นทักษะเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารจึงได้จัดโครงการ 15th Anniversary of Food Technology เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ในโอกาสครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอน และเพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์และถ่ายทอดวิชาความรู้ ทางด้านการทำงานและประสบการณ์ของศิษย์เก่าให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการลงทะเบียนจัดทำทำเนียบรุ่น หัวข้อเสวนาจากศิษย์เก่า เช่น
" How to อย่างไรให้ได้งาน ชีวิตจริงยิ่งกว่าซีรี่ย์ Goal setting อนาคตกำหนดได้ " โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วยศิษย์เก่า 68 คน และศิษย์ปัจจุบัน 95 คน ในการนี้ศิษย์เก่าได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อประดิษฐานที่วิทยาเขตกาญจนบุรี