นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับรางวัลทุนวิจัยจากน้ำมันรำข้าวคิง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นางสาวศวิตา พงษ์ประยูร และนางสาววิรัญญา พิพัฒน์อภิรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับรางวัลทุนวิจัยจากน้ำมันรำข้าวคิง หัวข้อวิจัยเรื่อง " ผลของการทดแทนไขมันสัตว์ด้วยเจลอินทรีย์น้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาสำหรับผู้สูงอายุ "