ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพฯ จังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพฯ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทและศูนย์ประสานงานภาคกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่ปฎิรูปที่ดิน หมู่ 13 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท