มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงาน "Dek-D On Stage Special"

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในงาน "Dek-D On Stage Special" ปลุกไฟ ใกล้คณะในฝัน 2017  ซึ่งมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการ งานแอดมิชชั่น & เอนทรานซ์ 4.0 แฟร์ โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 100 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานเดียวที่ช่วยเด็กไทยเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้ไวกว่าใคร " โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรรศพร้อมทั้ง แนะแนว ให้กับปรึกษา แด่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร