ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดลในการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจในรอบต่อไป !!! อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล สุดเจ๋ง !!! ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาคในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ : Rinka ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกากใยอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร “ IP Innovation competition 2017 :Food & Agricultural Product” โดยทีมผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ : Rinka เป็น 1 ใน 5 ทีมตัวแทนภูมิภาคตะวันตก ในการเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
ผู้สร้างสรรค์ผลงานประกอบด้วย 
1) ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรี ร่วมกับ
2) อ.ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องภีมวนา1 โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนส์ สปา กาญจนบุรี
ขอบคุณ : http://siameagle.com/และ http://www.การเมืองชุมชน.com/