ดร.ปริญญา พุทธาพิบาล เป็นผู้นำตัวแทนประเทศไทยใน การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกปี 2560

อาจารย์ ธรณีศาสตร์ มหิดล !!ผู้แทนประเทศไทย ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนประเทศไทย ในคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ใน "การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 " ประกอบด้วย คณะผู้แทนประเทศไทยและคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมไปแข่งขัน ร่วมเชียร์และส่งแรงใจ ระหว่างวันที่ 22-29 สิงหาคม 2560 ณ เมืองโกตดาซูร์ ประเทศฝรั่งเศส