ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกิตติ์ แสงสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน "การพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal"

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกิตติ์ แสงสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขัน "การพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal" ระดับประเทศ ในงาน GISTDA Innovation Day 2017