กิจกรรม "การเพาะขยายพันธุ์พืชในวัสดุเหลือใช้"

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13 .30 น. อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม " การเพาะขยายพันธุ์พืชในวัสดุเหลือใช้" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดอบรมแนะนำวิธีขยายพันธุ์ต้นดาวเรือง และพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้ง แจกเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้ผู้เข้ารับการอบรม “ 1 ต้น 1 ดวงใจ” เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรม นำไปขยายพันธุ์ต้นดาวเรือง ให้ออกดอกบานพร้อมกันในช่วง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ซึ่งโครงการ " การเพาะขยายพันธุ์พืชในวัสดุเหลือใช้" มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว รองหัวหน้างานบริหารงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยากรหลัก พร้อมด้วยทีมงานคลินิกเทคโนโลยี และ ทีมงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมในการบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย บุคลากรจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค และผู้นำชุมชนตำบลวังกระแจะ สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยเขตกาญจนบุรี