สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนด ปิดรับโครงการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

►วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)
►การพัฒนาสินค้าสู่ตลาด AEC
►การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน
ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่
E-mail : machine@most.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://createc.most.go.th/node/1388
กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949

ไฟล์แนบ :
20171106161749_clinic-01.docx