สาขาธรณีศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับหลักฐานการพบฟอสซิล หิน แร่ฯลฯทางธรณีวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยในรัสเซียเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

สาขาธรณีศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษ เกี่ยวกับหลักฐานการพบฟอสซิล หิน แร่ฯลฯทางธรณีวิทยา ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยในรัสเซียเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
วันที่ 23 พ.ย. 17
เรื่อง Using Fossil Evidence to Evaluate Changes in Environment & Life Conditions
โดย Svetlana T Remizova
และวันที่ 24 พ.ย.17
เรื่อง Kind of rock and mineral in petrography Petrological and geochemical analysis of the ultramafic rocks.
โดย Dmitry N. Remizova
Professor Herzen State Pedagogical University of Russia