กิจกรรมแนะนำทางสู่รั้วมหิดล

เมื่อวันที่8ธันวาคม2560 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในปี2561 ให้กับผู้สนใจ โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดแนะนำข้อมูลต่างๆของแต่ละคณะ พร้อมกับตั้งบูธเพื่อให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้สนใจ โดยมีอาจารย์แนะแนว และนักเรียนใน4จังหวัดภาคตะวันตกเข้าร่วมประมาณ600คน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี