ดร.ปริญญา พุทธาพิบาล ให้สัมภาษณ์สด "การพบปล่องภูเขาำฟ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี"

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์หลักสูตรธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์สด " การพบปล่องภูเขาไฟ ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรธรณีศาสตร์ ม.มหิดล ผลิตนักธรณีจบหลายรุ่น จำนวนกว่า 300 รายแล้ว รวมทั้งขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านธรณีศาสตร์และ หอดูดาว ที่จะเกิดขึ้น ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ในอนาคต 
------------------------------------------
รายการผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี