นักศึกษาธรณีศาสตร์ รับทุนการศึกษา MOECO’s

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Minoru Fukuda Managing Executive Officer,General Manager of MOECO BKK Office คณะผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท Mitsui Oil Exploration Co.Ltd.(MOECO) ในพิธีมอบทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony โดยมีนักศึกษาหลักสูตรธรณีศาสตร์ จำนวน 6 ราย เข้ารับทุน ดังนี้ 
1. นางสาวกมลแก้ว ระเริงทรัพย์ ชั้นปีที่ 4
2. นางสาววราลี รัตนโอภา ชั้นปีที่ 4
3. นายธนัท อุ่นพงศ์ภูวนารถ ชั้นปีที่ 3
4. นายฐานวัฒน์ มุสิกรักษ์ ชั้นปีที่ 3
5. นายกิตติธัช จิตต์สวัสดิ์ ชั้นปีที่ 2
6. นางสาวพิกุลกาญจน์ ขวัญชื่น ชั้นปีที่ 2
 
ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)