ขอแสดงความยินกับ นักศึกษาหลักสูตรบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการ Summer Study Program "Exploring Asian Traditional and Contemporary Food Cultures in Asian Cities through Reflections on Food and Culture in Asia

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดี !! กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชี จำนวน 2 ราย ที่ได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมในทวีปเอเชีย
 
ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 ราย ได้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Summer Study Program "Exploring Asian Traditional and Contemporary Food Cultures in Asian Cities through Reflections on Food and Culture in Asia (#EAT2018)"
 
1) นางสาวธนวรรณ บัลลังก์ปัทมา หลักสูตรบัญชีชั้นปีที่ 3
2) นางสาวศศิธร ลียวัฒนานุพงศ์ หลักสูตรบัญชีชั้นปีที่ 2
วันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561 ณ Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2561 ณ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น
 
โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัด Summer Study Program เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร โภชนาการ และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยาย การปฏิบัติ และทัศนศึกษา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รับสมัครเพียง 10 คนเท่านั้น โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยเขตกาญจนบุรี ผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ราย