พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
และจากนั้น ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา โดยร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดไตรรัตนาราม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี