พิธีเปิดกิจกรรม Plus Camp ปีที่ 10

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิด ค่าย Plus Camp #10 และนำนักศึกษา ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
โดยในปี 2561 นี้ นายจิรภัทร จันทร์เจริญ ได้เป็นประธานจัดค่ายพลัส Plus Camp #10 โดยมีนักศึกษาศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมใจกัน จัดกิจกรรม PLUS CAMP ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่ง เป็นค่ายสร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดเทอมประมาณช่วงเดือนปลายกรกฎาคม ทำให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบปะเพื่อนๆในรั้ววิทยาเขตกาญจนบุรี การได้เรียนรู้ชีวิตในรั้ววิทยาเขตกาญจนบุรี ที่นักศึกษาจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในชั้นปีที่ 2 และที่สำคัญที่สุดคือเป็นการต้อนรับสู่ครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่มีการสืบสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง อย่างแน่นแฟ้น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอบอุ่น โดยกิจกรรมจะจัดโดยประมาณ 4 วัน 3 คืน โดยจะมีทั้งความรู้จากฐานต่างๆที่ นักศึกษารุ่นพี่ และคณาจารย์ตั้งใจ จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้อง ได้รู้จักกับคณะและสาขาที่ตัวเองเรียน พร้อมทั้งมีกิจกรรม "สันทนาการ" การประกวดดาวเดือน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 -29 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี PlusCamp #10