ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ IESO 2018 ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ " ผู้ว่ากาญฯ ขานข่าว" สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (IESO 2018) 
การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่12 ในประเทศไทย พ.ศ.2561 ได้รับเกียรติจาก รายการ ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว ซึ่งเป็นรายการข่าวสดทุกเช้า จันทร์ - ศุกร์ ทาง สวท.กาญจนบุรี เป็นแม่ข่ายให้ สวท.สังขละบุรี และสถานีวิทยุชุมชนกว่า 20 สถานีรับสัญญาณ ฟังและชม ทุกวัน 06.00-07.00 น. ซึ่งในการเข้าร่วมรายการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของการจัดการ แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ.2561 ให้กับประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับทราบ ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ( The 12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) พร้อมกับทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. -16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
โดย การแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 38 ทีม จากประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีการทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในจังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย