ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน IESO 2018 จำนวน38 ทีม จากหลายประเทศ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานนำนักเรียนผู้เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 “12th International Earth Science Olympiad (IESO2018) ” จำนวน 38 ทีมนานาชาติจากทุกทวีปทั่วโลก พร้อมด้วย LIAISON คณาจารย์ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และนำผู้เข้าร่วมพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งพิธีดังกล่าว จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษาฯ