เปิดบ้าน มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เปิดบ้าน ม. มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี บรรยายกาศ รอบเช้า พบกับกิจกรรมมากมาย ถึงเวลา 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี