ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ ใน งานมหกรรมกีฬา-วิชาการเปิดบ้านจามจุรี ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียน ในงาน “ เปิดบ้านจามจุรี” ซึ่ง จัดขึ้นโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ต.บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน และ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิด และแนะนำหลักสูตรต่าง ๆของวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทั้งนำ บุคลากรของวิทยาเขต ในด้านต่าง ๆทีเกี่ยวข้องร่วมกัน จัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้กับ นักเรียนที่สนใจ 
ซึ่งในเวลา 09.00 น. นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรีเป็นประธาน พิธีเปิดงาน “ เปิดบ้านจามจุรี” และสิบเอกวิเชษฐ์ ทัณกาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และให้การต้อนรับ ส่วนราชการที่มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งการแสดงนิทรรศการของนักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆมากมาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561