สโมสรนักศึกษาฯ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่2 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา08.45 น. ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และการถวายสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยในพิธีประกอบด้วย การถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมทั้งนักศึกษาได้พร้อมกันถวายบังคม สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณตน โดยมีนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ทั้ง 7 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี