พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันมหิดล"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ส่วนราชการ ต่าง ๆ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี