กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ หนึ่งคนให้ อีกหลายคนได้รับ 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลไทรโยค โรงพยาบาลมะการักษ์ และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมทั้งหมด 176 ราย ผู้ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต 148 ราย ผู้บริจาคโลหิต 122 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 42,700 CC