พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกครบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย นำพวงมาลาเข้าถวายสักการะ และร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาประชาคม อำเภอไทรโยค จังหวัดาญจนบุรี โดยมี นายอำเภอไทรโยค เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ชาวอำเภอไทรโยค เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาส, การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ, การนำระบบความเจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกมาใช้พัฒนาประเทศไทย เช่น
– ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท
– สร้างระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น จังหวัด อำเภอ และได้มีการสร้างรถไฟสายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ด้วยโรคพระวักกะ (ไต) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 02.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต รวมพระชนมพรรษาได้ 57 พรรษา รัฐบาลได้จัดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ