กิจกรรมสำรวจนกในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใน 24 ชั่วโมง

ตื่นตา !! พบนก 111 สายพันธุ์ ภายใน 24 ชั่วโมง ที่ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
----------------------------------------------------
ครองแชมป์ต่อเนื่องกัน 4 สมัย ในกิจกรรม Campus Big Day Thailand โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ร่วม คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และ นักศึกษา ชมรมดอกหญ้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจนกในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใน 24 ชั่วโมง และรายงานผลผ่านแอพริเคชั่น ebird
 
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย Cornell Lab of Ornithology ในชื่องานว่า Global Big Day ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อทดสอบว่าภายใน 24 ชั่วโมง จะมีนกทั้งหมดกี่ชนิดที่ถูกพบในทั่วทุกมุมโลก และสำหรับประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Campus Big Day ขึ้น เพื่อให้มีการสำรวจนกภายในมหาวิทยาลัยของตัวเอง โดยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก สตพ.ไพศิลป์ เล็กเจริญ กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ในครั้งนี้ด้วย
 
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้พบนกใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 111 ชนิด สามารถครองแชมป์การแข่งขันเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องกันมาถึง 4 สมัย และจากการรวบรวมสำรวจนกต่อเนื่องกันจนถึงครั้งที่ 4 ทำให้สามารถพบนกใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ถึง 132 ชนิด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัยยังมีความหลากหลายและเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะพัฒนาและเติบโตไปคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ตลอดไป