ม.มหิดล ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เดินทางไปร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสเดินทางทางมา ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดกาญจนบุรี และในเวลาประมาณ 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเปิดโครงการกรีนอาร์มี กรีนฟาเมอร์ เพื่อประเทศชาติและประชาชน ณ มณฑลหทารบกที่ 17 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มจากปรารภของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงการขยายขอบเขตการดำเนินงานเป็นล้านไร่ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน และทักทายประชาชน ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำรถราง และนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว