สำนักงานหอพักงานหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา10.00 น. ผศ.ดร ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ งานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ คุณพิรุณ จุงสกุล ผู้จัดการหอพักนักศึกษา สำนักงานหอพักงานหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม หอพักของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเข้าเยี่ยมชมจุดชมวิว (ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ) พร้อมเยี่ยมชมระบบการจัดการหอพักนักศึกษา และนั่งรถรางเยี่ยมชมทิวทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี