มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน และเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในงาน ประเพณีลอยกระทง“จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร” ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานและ ทีมสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยนางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เป็นหัวหน้าทีมในการร่วมส่งกระทงเข้าประกวดที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และ ประเพณีลอยกระทง“จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร” และร่วมสัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรม ร่วมแต่งกายผ้าไทย โดยภายในงาน จัดแสดง วัฒนธรรม ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งความงดงามในบรรยากาศวัฒนธรรม
ลอยกระทงกลางสายน้ำ เพื่อขอขมาพระแม่คงคา การประกวดกระทงและ การแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี