สโมสรนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดโดย ทีมนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำทีมโดย นางสาวมณฑิรา พระเขียนทอง นกยกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในชื่องาน ประเพณีลอยกระทง@MUKA HUB " ย้อนรอยสงครามโลกในคืนพระจันทร์เต็มดวง ” โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรม การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง โดยเชิญชวน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประกวด เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชา สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัล ให้กับผู้ชนะการแข่งขัน อีกทั้งกิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มบรรยากาศ ให้อบอุ่น สร้างสานสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรนักศึกษา และประชาชนรอบๆ อำเภอไทรโยคที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และนอกจากนี้ หลักสูตรวิศวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้ร่วมกัน จัดอุปกรณ์สำหรับคัดเเยกขยะ เพื่อร่วมกันรักษา ความสะอาดในบริเวณการจัดงาน ณ บริเวณสระน้ำด้านหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี