นักเรียน และอาจารย์แนะแนว ในพื้นที่ภาคตะวันตก เข้ารับฟังการ แนะแนว " สู่รั้วมหิดล

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อ.ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เข้าร่วมให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ ใน ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในกิจกรรม “ แนะแนวสู่รั้วมหิดล “ ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยมีคณะ/ส่วนงานต่าง ๆของ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปี 2562 ให้กับ ผู้สนใจ โดยมีนักเรียน พร้อมด้วย ครูแนะแนว จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันตก เข้าร่วมรับฟัง ณ ศาลา60พรรษา เทศบาล ริมน้ำหน้าเมือง กาญจนบุรี ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โควต้า ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2562