โครงการ "พี่สอนน้องนักเรียนปลูกผัก" ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ได้จัด โครงการพี่สอนน้องปลูกผัก เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม เรียนรู้ การปลูกผักพร้อมลงพื้นที่ปฎิบัติการจริง โดยมหาวิทยาลัย ได้รับทราบจากโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ถึงปัญหากรณี ไม่สามารถทำแปลงเกษตรได้เพราะขาดแคลนน้ำแต่ทางโรงเรียน ต้องการผักเพื่อทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการ “ พี่สอนน้องปลูกผักขึ้น “ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้วิธีปลูกผักและมีผลผลิตไว้รับประทานอีกด้วย โดยนักเรียน จะมาดูแลรดน้ำผักอาทิตย์ละครั้ง โครงการนี้จะจัดต่อเนื่องทั้งปีและจะมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี