มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562”

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ตัวแทนบุคลากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
 
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาลและเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชาวไทย
 
จังหวัดกาญจนบุรีจึงกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน