พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.29 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยพิธีดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อปวงชนชาวไทย