ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลียน จาก Korea National University of Education

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา แลกเปลียน จาก Korea National University of Education นำโดย Professor Dr.Sohn Jungjoo รวม 11 ราย ซึ่งเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยอาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมวันแรก คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Korea National University of Education เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม สถานที่สำคัญ ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี และ เข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมต่าง ๆร่วมกับนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2562