บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ลุ่มสุ่ม ในการให้บริการน้ำประปากับชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา09.30 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง " เรื่องการให้บริการน้ำประปา " ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และดาบตำรวจช่วง นาคทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และทีมผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ผู้นำชุมชนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งการบันทึกข้อตกลงในครั้ง จัดทำขึ้นเพื่อการให้บริการน้ำประปาจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ในพื้นที่ ชุมชน หมู่ที่ 2 และหมุ่ที่ 9 อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดความร่วมมือต่อกัน และ ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน