ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มฺหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ณ แม่น้ำสามประสบ บ้านวังกะ (บริเวณวัดวังก์วิเวการามเก่า) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจาก108 แห่ง ซึ่งมี 1แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี
 
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธี โดยมีการจัดขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาครจากแม่น้ำสามประสบ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี