มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 7 เมษายน 2562 นางอัมพา เอกจิตต์ รักษาการหัวหน้างานการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ด้วย